Ventelister - AB Kap Arkona

Go to content

Main menu:

Ventelister

Af sikkerhedsmæssige grunde er ventelisterne fjernet fra denne hjemmeside. Ventelisterne administreres af vores administrator ATB.

Det er altså her du som andelshaver skal henvende dig, hvis du ønsker at skrive et familiemedlem eller anden person op på ventelisten eller få tilsendt et eksemplar af ventelisterne på mail.

PROCEDURE FOR ADMINISTRATION AF VENTELISTER HOS AB KAP ARKONA 18-12-2007.

Pensionist ventelisten:

Listen er kun for andelshavere. Alle andelshavere på listen, er passive indtil de er blevet pensionister, eller førtidspensionister. Dem der er skrevet på listen skal selv gøre administrator opmærksom på, at de ønsker og har dokumenteret ret til at blive aktive på listen.

Intern venteliste:

Listen er kun for andelshavere. Der er intet til hinder for, at man kan stå på både pensionist -og den interne venteliste. Når man bliver aktiv på pensionistlisten, kan man selv vælge om man vil være aktiv på den interne liste også, da der måske ikke er grund til at stå på den interne venteliste mere. Her er der heller ikke nogen grænse for hvor mange gange man må takke nej til tilbud om køb af en andel.

Vedr. pensionistventeliste og den Interne venteliste

Det vil være en fordel for alle incl. administrator, hvis de opskrevne på både pensionist- og den interne venteliste, specificerer hvilken andelstype/størrelse/beliggenhed man ønsker. Dette kan have den betydning, at administrator evt. kan nøjes med at kontakte de andelshavere, der ønsker den type andel som er sat til salg og derved slippe for at udsende breve til alle på listerne hvis en af de opskrevne vil købe andelen. Vi beder derfor administrator spørge alle på pensionist- og den interne liste om dette, samt spørge om dette fremover, når en andelshaver ønsker at blive skrevet på pensionist - og eller den interne liste.

Ekstern venteliste:

Andelshaverne har ret til at få skrevet en person på listen, hvis der er plads, andelshaverens navn noteres på listen ud for den person de har fået skrevet på listen. Ifølge gældende regel kan der max. skrives det antal ansøgere på listen der svarer til antallet af andele (p.t. 34). Så længe man betaler et gebyr hvert år kan man blive stående på listen. Har man svaret nej 3 gange til en tilbudt andel rykkes man nederst på listen.

Når der bliver udbudt en andel til salg og den ikke er solgt internt, bliver der, for at minimere tidsforbruget for salg af andelen, udsendt tilbudsbreve til alle lister (også dem på pensionist- og den interne, da den evt. kan skifte mening), med aktive ansøgere, samtidig.

Alt ellers som beskrevet i vedtægterne §13. Se under vedtægter.


 
Back to content | Back to main menu