Affaldssortering - AB Kap Arkona

Go to content
Affaldssortering

Københavns Affaldsservice.

Se Fjenneslevgaard Karreens affaldsordning på "Nem affaldsservice"


Alle etageejendomme i Københavns Kommune har i dag pligt til at sortere deres affald i typisk 14 kategorier.

I gården er der 2 steder, hvor du kan komme af med dit affald:
Storskraldsskuret og containerpladserne.

På containerpladserne (standpladserne) i gården kan du aflevere:

Papir, aviser, ugeblade og reklamer.
Pap og karton.
Flasker og glas.
Batterier.
Metal.
Hård plastic.
Småt elektronik.
Bioaffald
Restaffald / husholdningsaffald eller alm. dagrenovation.

Brug standard poser til husholdningaffaldet, der kan lukkes foroven, så affaldet ikke falder ud i bunden af containerne. Det både sviner og lugter. Følg i øvrigt anvisningerne på skiltene i gården ved containerpladserne og i storskraldsskuret.

I Storskraldsskuret kan du komme af med:

Storskrald, Kølemøbler.
Haveaffald
Farligt affald.
Byttehylde.
Stort elektronik

Da mange bygger de gamle lejligheder om, er mængden af storskrald efterhånden så stor, at vi har svært ved at skaffe det af vejen i det tempo det fremkommer. I gården har vi den ordning, at hvis vi selv lægger skraldet op i containere, afhenter skraldemændene 2 gange om ugen i stedet for 1 gang om ugen, pt. mandag og torsdag morgen. Brug derfor containerne i storskraldsskuret og følg anvisningerne på skiltene. Tænk på din gårdmand og skraldemand !

BYTTEHYLDE:
Finder du i storskraldsrummet, her kan du stille alt det, der er for godt til at blive smidt ud, cd'er, bøger, videofilm, et TV der virker, køkkenting og værktøj, alt det, du tror din nabo kan bruge.

HUSK: At klunse er tilladt

STORSKRALD:
Alt det, der ikke er dagrenovation og ikke skal sorteres eller er for stort til de små containere: Møbler, madrasser, store grene, træ, metal, kølemøbler, stort elektronik, cykler etc.
Fyldes i containerne i storskraldsskuret.

IKKE: Pap, PVC, vaskemaskiner og komfurer.

Det er strengt forbudt at fylde mursten, beton, puds, tagplader, sanitet, sten og sand og lign. byggeaffald i storskraldscontainerne. Skraldemændene tager det ikke.
Pap er ikke storskrald. Pap brændes ikke, men genbruges.
PVC, vaskemaskiner og komfurer har man pligt til selv at køre på genbrugsstation. Det er selvfølgelig heller ikke meningen, at man skal tømme en hel lejlighed eller et dødsbo og stille ned i storskraldsskuret. Det er der ikke kapacitet til.

TØJ & SKO:
Tøj og sko, der ikke er for meget i stykker eller slidt og kan genbruges. Gerne rent og i plasticposer. Røde kors containeren i gården er fjernet. I stedet findes flere genbrugsbutikker i lokalområdet.

FARLIGT AFFALD:
Stilles i storskraldsrummet ovenpå metalskabet, så børnene ikke kan nå det. Gårdmanden låser det herefter inde i metalskabet.
El-sparepærer lægges i en kasse ligeledes ovenpå metalskabet.
Olie & kemikalierester, maling, lysstofrør, el-sparepærer, termometre etc.

BATTERIER:
Alle slags alm. og genopladelige. Skal lægges i de nye beholdere fra Kommunen på containerpladsen.

PAP & KARTON:
Pap, bølgepap, karton og emballage, dog uden madrester.
Lægges i containeren mærket PAP, KARTON.

IKKE: Flamingo, PVC etc. eller pizzabakker med madrester. Tøm papkasserne, spræt dem op og klap dem sammen, så er der plads til mere.

STORT ELEKTRONIK:
Computere, gamle fjernsyn, forstærkere etc.
afleveres i storskraldsrummet. Samles i en enkelt container, hvis det er muligt.

GLAS:
Flasker og glasemballage, drikkeglas. Tomme, rengjorte, gerne med låg.
Lægges i den store nye glasbeholder fra Kommunen. Gårdmanden kører dem ud efter aftale, når de er fyldte.

PAPIR, AVISER & UGEBLADE:
Desuden modtager vi gerne andre tryksager, reklamer, skrivepapir, kuverter etc. Læg det i containeren mærket PAPIR.

IKKE: Pizzabakker som indeholder madrester, mælkekartoner, indbundne bøger, karbonpapir etc. Det afleveres som restaffald.

METAL, SMÅT ELEKTRONIK OG HÅRD PLASTIC:
Alt metal, øldåser mm. Alt småt elektronik f. eks., stikkontakter, transistorradioer, printkort, løse ledninger mm. Alt hård plastic, plasticdunke mm. For store ting afleveres i storskraldsrummet.

BIOAFFALD:
Bananskræller, kartoffelskræller, kaffegrums, visne blomster ect. Brug særligt biologisk nedbrydelige poser inden affaldet lægges i containerne.

RESTAFFALD, HUSHOLDNINGSAFFALD ELLER ALMINDELIG DAGRENOVATION:
Alt det der er tilbage, når ovenstående er sorteret fra. Kom det i skraldeposer, der kan lukkes, inden det ryger i containerne.

SKRALD ERHVERV:

I beboerforeningerne rundt om gården findes der forretninger og mindre erhvervsvirksomheder, som i vid udstrækning bruger beboernes affaldssystem
til bortskaffelse af pap, papir, farligt affald og byggeaffald, samt affald i forbindelse med produktionen. Dette er ikke tilladt.
De erhvervsdrivende skal aftale med en privat renovatør om bortskaffelse eller selv køre på genbrugsstation og har tilmeldepligt til kommunen.
Virksomheden må dog gerne benytte dagrenovation til bortskaffelse af alm. husholdningsaffald.

Det er beboerforeningen, der lejer ud til erhvervsvirksomheder, som skal informere virksomheden om reglerne.
Problemet er stigende for beboerne i gården, der oplever, at især papcontainerne bliver overfyldt af papkasser fra erhverv
og storskraldsskuret fyldes med byggeaffald og tonsvis af gammel maling.
_______________________________________________________________________________________________________

Oversigt over renovationsordninger i karreen Fjenneslevgaard: Sdr. Boulevard, Arkonagade, Ingerslevsgade og Asger Rygs Gade.

De anførte adresser er vores tømningsadresser. Asger Rygs Gade 17 og Arkonagade 22.

Dagrenovation
Arkonagade 22 og Asger Rygsgade 17 - 29 stk. 600 liter beholdere. Tømmes mandag og torsdag formiddag.

Bioaffald
Arkonagade 22 og Asger Rygsgade 17.

Pap
Arkonagade 22 - 8 stk. 600 liter beholdere, tømmes p.t. onsdag morgen i lige uger.

Papir
Arkonagade 22 - 10 stk. 600 liter beholdere, tømmes p.t. fredag morgen i lige uger.

Storskrald
Asger Rygs Gade 17 (storskraldsrum ved nr.19) - afhentes p.t. hver mandag og torsdag morgen.

Elektronikaffald
Asger Rygs Gade 17 - løst afhentet, afhentes p.t. hver fredag.

Farligt affald
Asger Rygs Gade 17 (storskraldsrum ved nr.19) - skab til kemisk affald opstillet, tømmes p.t. fredag morgen i ulige uger.

Flasker
Arkonagade 22. 5 flaskecontainere. Glas og flasker blivet kørt ud på gaden af gårdmanden og afhentet efter aftale.

Metal, hård plastic og småt elektronik.
Tømmes pt. 1 gang hver måned.
Back to content