Fællesrum - AB Kap Arkona

Go to content
Fællesrum

Ved private fester og arrangementer i fællesrummet:

Sørg for at booke rummet i god tid før arrangementet. Lav evt. et opslag på Facebook i gruppen AB Kap Arkona.

Man sørger selv for at sætte opslag i hver opgang om, hvad dag og hvad tid fællesrummet benyttes. Det skriver man også i "vaskebogen" (kalenderen til vasketider), hvis man ikke ønsker, at der vaskes i dette tidsrum.

Fællesrummet kan ikke benyttes til vilde fester, da vi må tage hensyn til beboerne ovenover rummet, og rummet skal forlades senest kl. 23.

Der må ikke spilles høj musik.

Rummet skal være opryddet og rengjort 24 timer efter arrangementet. For at benytte fællesrummet skal man naturligvis være andelshaver i foreningen. Ejendommens faciliteter, dvs. fællesrum, borde/bænke, parasoller, grill, toilet, sandkasse mm. er kun til brug for beboerne i ejendommen AB Kap Arkona. Det er heller ikke tilladt for beboerne at låne vores lokale og faciliteter ud til mennesker, der ikke bor i ejendommen medmindre det er en fest eller en fødselsdag med inviterede gæster og hvor arrangøren (en andelshaver) selv er med og står til ansvar for oprydning mm. Desuden skal festen/fødselsdagen annonceres i forvejen i kalenderen eller ved at orientere bestyrelsen og ved evt. at lave et opslag på Facebook. Det fremgår af vores ordensregler.

Køkken:

Bordpladen er lavet af syntetisk materiale, og derfor må der ikke sættes meget varme gryder eller lign. direkte på denne.

Bordpladen skal rengøres med flydende skurepulver.

Efter arrangementet:

Trægulvet vaskes med en moppe i Faxe Hvid Lud.

Service vaskes i opvaskemaskinen og sættes på plads.

Husk at rengøre toilettet efter arrangementet.

I øvrigt henvises til husordenen.

Venlig hilsen Bestyrelsen
Back to content