Kort over gården - AB Kap Arkona

Go to content
Kort over gårdområdet Fjenneslevgaard

Fjenneslevgaard står der øverst på ejendommen ud mod Ingerslevsgade, deraf navnet på gården. Gårdsaneringen, som blev sat i værk i 1998 / 1999, åbnede op for et gårdmiljø, hvor børn og voksne kan trives i et samspil med de andre beboere og den smukke beplantning. En forudsætning for, at vi kan have glæde af gården i fremtiden, er at vi alle medvirker til, at gården og dens beplantning ikke lider overlast, men bliver plejet med omhu af folk med de rigtige kompetencer og uddannelser. Til det brug har gårdrydningskontoret i kommunen udarbejdet en fyldestgørende driftsvejledning. (se herunder).
Gården er opdelt i nærområder (orange) og fællesområder (Grønne)

Nærområderne er primært til brug for de tilstødende ejendomme og deres beboere. Mellem nærområderne er der stakitter så det er muligt at indrette de enkelte arealer efter den enkelte ejendoms smag. Ud over de etablerede plantebede med stauder, roser og slyngplanter kan der sættes f.eks. plantekrukker og borde og bænke (Se driftsvejledningen herover).

Nærområdernes havemøbler, grillredskaber, potteplanter, tørrestativer og legetøj mm. skal derfor respekteres som matriklernes private og er derfor ikke til alment brug.

De uldne hvide områder er træer, bede og beplantning, som ikke må fjernes uden gårdlavets tilladelse.

Gårdlavet har ansvaret for at ren- og vedligeholde hele det fælles gårdanlæg under et, herunder skure, legeredskaber, beplantning, hegning, belysning, fælles borde og bænke og lignende tilbehør, samt overfladebelægning, herunder afvanding af fællesarealer og vandafledning fra fælles indretninger. Fælles ledninger må ikke fjernes, overbygges, overskæres, beskadiges, flyttes eller omlægges uden gårdlavets tilladelse.

Brønde, afløbsledninger og belysning, der alene betjener den enkelte ejendom, ren- og vedligeholdes af den pågældende ejer.

Gårdlavet har endvidere ansvaret for at ren- og vedligeholde fællesportene ind til gården ved Arkonagade 22 og Asger Rygsgade 17, samt fællesgennemgangen ved Arkonagade 4.
(Se vedtægter)
Back to content